Ik heb DCD
symptomen dcd

Bij kinderen met DCD zijn er een aantal symptomen kenmerkend waaraan je zou herkennen dat een kind DCD zou kunnen hebben. Hieronder een schema van deze symptomen:

 

Symptomen
Lage Spierspanning Kinderen met DCD hebben een lagere spanning in hun spieren. Ze voelen daardoor wat slapper aan dan kinderen zonder DCD
Ontwikkelingsmijlpalen Kinderen met DCD zijn vaak wat trager in het bereiken van de zogenaamde ontwikkelingsmijlpalen zoals onder andere bij het gaan kruipen, zitten, staan en lopen
Grove Motoriek Kinderen met DCD zijn vaak wat trager dan hun leeftijdsgenoten zonder DCD. HUn bewegingen zijn niet soepel, maar eerder houterig. Ze vallen gemakkelijker en hebben meer moeite om hun evenwicht te bewaren. Kinderen met DCD hebben vaak ook meer moeite om te leren fietsen of om met gymnastiek mee te komen
Fijne Motoriek Kinderen met DCD hebben vaak ook een minder goed ontwikkelde fijne motoriek. Ze hebben moeite met het vasthouden van een pen en dat heeft gevolgen voor het tekenen en schrijven. Hun schrift is vaak slordig. Ook andere fijne motoriek vaardigheden zoals veters strikken, knoopjes dichtmaken, eten met mes en vork of het knippen met een schaar gaan moeizamer. Met name complexe opdrachten zijn moeilijk voor kinderen met DCD
Onrust Kinderen met DCD hebben vaak last van veel onrust in hun lichaam. Ze hebben moeite om stil te zitten en zijn graag in beweging. Ook friemelen ze graag met hun handen
Spraakproblemen Kinderen met DCD hebben ook vaker problemen met spreken. Ze praten vaak onduidelijk en hebben moeite met een duidelijke uitspraak van de woorden. Stotteren komt vaker voor bij kinderen met DCD
Zindelijkheid Hoewel het geen onderdeel is van DCD problematiek is het voor kinderen met DCD vaak moeilijker om zindelijk te worden. Ze worden op latere leeftijd zindelijk dan leeftijdsgenoten. Een deel van de kinderen blijft veel moeite houden om 's nachts droog te blijven
Leerproblemen Bij kinderen met DCD komen vaker leerproblemen voor als dyslexie (lees- en/ of spellingsproblematiek), dyscalculie (problemen met reken) of NLD (Non Verbal Learning Disorder)
Gedragsproblemen Bij kinderen met DCD worden vaker gedragsproblemen gevonden, met name ADHD. Ook hebben de kinderen met DCD vaker last van angsten, angst om alleen te zijn, bang in het donker, bang om fouten te maken of faalangst

 

Bij veel kinderen in de kleuterleeftijd van 4 tot 6 jaar kunnen op school de volgende problemen voorkomen in de dagelijkse activiteiten:

 • Het later en/ of onregelmatig bereiken van de motorische mijlpalen.
 • Minder coördinatie (door slecht evenwicht) bij onder andere lopen, rennen, fietsen en springen.
 • Het leren van motorische taken verloopt minder spontaan. Het duurt langer en de vaardigheden moeten meestal uitdrukkelijk aangeleerd worden.
 • De uitvoering van vaardigheden is kwalitatief minder en vaak trager.
 • Er zijn moeilijkheden met ruimtelijke begrippen.
 • Balspelen verlopen moeilijk.
 • Het zelfstandig aankleden is een probleem.

Tijdens de lagere schoolleeftijd van 6 tot 12 jaar kunnen de volgende problemen voorkomen bij activiteiten:

 • De symptomen genoemd op kleuterleeftijd blijven bestaan.
 • De gymles en voornamelijk de tik- en balspelletjes op het schoolplein worden vermeden door de kinderen met DCD. Teamsporten vinden de kinderen vaak ook moeilijk om te spelen.
 • Schrijven is vaak moeilijk en kost veel tijd. Het leren kan hierdoor vertraging oplopen.
 • Het kind wordt zich meer bewust van zijn “anders- zijn” en kan op het gebied van gedrag, communicatie en/ of sociaal- emotionele ontwikkeling problemen vertonen.